Om oss

Theleborgs Whiskysällskap "Thws"

Bildades den 27 Mars 2014 med initiativ av

Per Anders Ahlgren.

Ytterligare 5 personer slöt upp,

Peer Åke Göransson                   

Peter Andersson                         

Benny Sjösten                             

Janåke Holm                                 

Gunnar Svensson.


Följande Styrelse Valdes

Årsmöte 10 Feb 2019


Per Anders Ahlgren.    Ordförande     omval     2 år

Gunnar Svensson       Sek/Kassör                    1 år

Benny Sjösten             Ledamot          omval     2 år

Anders Holm               Ledamot                         1 år

Rolf Karsson               suppleant         Nyval     1 år

Peer Åke Göransson   Revisor            omval     1 år

Janåke Holm               valberedning.   omval     1 år

Peter Andersson         valberedning.   omval     1 år
                    Stadgar 

     

     

    


       


ThWS

Theleborgs whiskysällskap.