2020 / 2021

Theleborgs Whiskysällskap "Thws"


Vilka olika provningar vi har haft2020 


Whiskyprovning nr 1 den 2 februari 2020 Ola Bondesson 


Whiskyprovning nr 2 den 4 mars 2020 

Mikael Westerberg från Selected Malts whisky


Whiskyprovning nr 3 den 14 oktober

med Robin Tucek från Black Adder