Om ossFöljande Styrelse Valdes

årsmöte söndagen den 13 Mars 2022
i Kvarterslokalen, Slåttervägen 39, Växjö


Per Anders Ahlgren.    Ordförande                     1 år

Gunnar Svensson       Sek/Kassör        Omval   2 år

Benny Sjösten             Ledamot                          1 år

Anders Holm               Ledamot           Omval     2 år

Sören Sjölin               suppleant          Nyval       1 år

Peer Åke Göransson   Revisor           omval       1 år

Ola Bondesson           valberedning.  Omval       1 år

Ulf Andersson             valberedning.  Omval       1 år
                    Stadgar 

     

     

    


       


Theleborgs Whiskysällskap "Thws"