Om ossFöljande Styrelse Valdes

Årsmöte 2 Feb 2020


Per Anders Ahlgren.    Ordförande                    1 år

Gunnar Svensson       Sek/Kassör      omval     2 år

Benny Sjösten             Ledamot                         1 år

Anders Holm               Ledamot           omval     2 år

Rolf Karsson               suppleant         omval     1 år

Peer Åke Göransson   Revisor            omval     1 år

Janåke Holm               valberedning.   omval     1 år

Peter Andersson         valberedning.   omval     1 år
                    Stadgar 

     

     

    


       


Theleborgs Whiskysällskap "Thws"