Om ossFöljande Styrelse Valdes

årsmöte söndagen den 27 oktober 2021
i Kvarterslokalen, Slåttervägen 39, Växjö


Per Anders Ahlgren.    Ordförande      Omval    2 år

Gunnar Svensson       Sek/Kassör                     1 år

Benny Sjösten             Ledamot          Omval     2 år

Anders Holm               Ledamot                          1 år

Rolf Karsson               suppleant         omval      1 år

Peer Åke Göransson   Revisor            omval      1 år

Ola Bondesson           valberedning.   Nyval       1 år

Ulf Andersson             valberedning.   Nyval       1 år
                    Stadgar 

     

     

    


       


Theleborgs Whiskysällskap "Thws"